Regulamin usług transportowych

regulamin usług

Dla klientów transportowych oferowane są następujące usługi:

 • Przewozy krajowe i międzynarodowe
 • Transport towarów
 • Przewozy osobowe

W ofercie jest transport na terenie całego kraju, a także poza jego granicami. Jest opcja dostosowania się do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Do dyspozycji jest wykwalifikowana kadra pracowników, która zapewni bezpieczny i sprawny transport Twoich towarów.

Transportowane są różnego rodzaju ładunki, takie jak:

 • meble
 • sprzęt AGD i RTV
 • materiały budowlane
 • maszyny

Zasady ogólne

Usługi transportowe są świadczone przez przewoźnika na podstawie umowy zawartej z klientem. Przewoźnik podejmuje się świadczenia usługi na własny rachunek i odpowiedzialność.

Wykonywanie usługi transportowej następuje zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi przepisami oraz zasadami współżycia społecznego.

Do usług transportowych zalicza się:

 • przewóz osób,
 • przewóz rzeczy,
 • przewóz ładunków.

Klient ma prawo do:

 • wyboru środka transportu,
 • wyboru drogi,
 • wyboru terminu i miejsca rozpoczęcia i zakończenia usługi transportowej,
 • informacji o terminie i miejscu rozpoczęcia i zakończenia usługi transportowej.

Zasady bezpieczeństwa w usługach transportowych

Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa podczas korzystania z transportu publicznego. Zawsze upewnij się, że korzystasz z bezpiecznych i sprawdzonych środków transportu. Pamiętaj także, żeby zachować ostrożność podczas poruszania się po ulicach i chodnikach.

Wsiadając do autobusu, trolejbusu lub tramwaju, pamiętaj o tym, aby:

 1. nie wchodzić na pokład, jeśli jest on już pełen;
 2. nie stać w przejściu lub blokując drzwi;
 3. nie wsiadać do środka, jeśli jest on nieoznakowany;
 4. nie wsiadać do środka, jeśli nie ma on żadnych oznaczeń bezpieczeństwa;
 5. zawsze trzymać się za poręczą lub oparciem;
 6. nie wychylać się przez otwarte okna;
 7. nie wchodzić na pokład w miejscach, gdzie jest to zabronione.

Zasady świadczenia usług

Zasady świadczenia usług transportowych mogą się różnić w zależności od przewoźnika, ale istnieją pewne ogólne zasady, które należy przestrzegać. Przede wszystkim, usługi transportowe muszą być świadczone zgodnie z prawem. Oznacza to, że przewoźnik musi posiadać wszelkie wymagane licencje i zezwolenia, a także przestrzegać wszystkich przepisów prawnych. Ponadto, usługi transportowe muszą być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Przewoźnik musi zapewnić, że jego pojazdy są w dobrym stanie technicznym i że jego kierowcy posiadają wymagane uprawnienia.

Zasady rozliczania się z klientem

Każda firma transportowa ma swoje własne zasady rozliczania się z klientami.

Ogólnie rzecz biorąc, klienci firm transportowych są rozliczani w następujący sposób:

 • za sam przejazd,
 • za usługi dodatkowe,
 • za ewentualne opóźnienia.

Zazwyczaj ceny usług transportowych są ustalane na podstawie trasy, którą ma pokonać pojazd.
Im dłuższa trasa, tym większa cena.
Firmy transportowe mogą pobierać również dodatkowe opłaty za usługi dodatkowe, takie jak bagażnik czy fotelik dla dziecka.
Dlatego też, przed skorzystaniem z usług transportowych, koniecznie należy upewnić się, jakie są wszystkie koszty, aby uniknąć niemiłych niespodzianek.

W przypadku opóźnienia pojazdu, klienci mogą być rozliczani według różnych zasad.
Niektóre firmy rozliczają się tylko za czas oczekiwania, inne natomiast pobierają dodatkowe opłaty.
Dlatego też, przed skorzystaniem z usług transportowych, koniecznie należy upewnić się, jakie są zasady rozliczania się za opóźnienia.

Podsumowując, przed skorzystaniem z usług transportowych, koniecznie należy zapoznać się z regulaminem danej firmy, aby uniknąć niemiłych niespodzianek.

Postanowienia końcowe

Regulamin usług transportowych

Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2020 r.

 • Wstęp
 • 1. Firma świadcząca usługi transportowe (zwana dalej "Firmą") świadczy usługi transportowe na rzecz osób fizycznych oraz prawnych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług transportowych przez Firmę, a także prawa i obowiązki stron.
 • 3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Firmy oraz na stronie internetowej Firmy.
 • Definicje
 • 1. Klient – osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z usług transportowych świadczonych przez Firmę.
 • 2. Usługa transportowa – usługa świadczona przez Firmę, polegająca na przewozie osób lub/i rzeczy w ramach umowy między Firmą a Klientem.
 • 3. Umowa – umowa o świadczenie usług transportowych zawierana pomiędzy Firmą a Klientem na podstawie Regulaminu.
 • 4. Przewóz – czynność polegająca na przemieszczeniu się Klienta lub/i jego rzeczy wskazanego przez niego miejsca na inne miejsce wskazane przez Firmę, z wykorzystaniem środków transportu Firmy.
 • Ogólne zasady świadczenia usług transportowych
 • 1. Firma świadczy usługi transportowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu.
 • 2. Firma świadczy usługi transportowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 3. Firma świadczy usługi transportowe wyłącznie na rzecz osób pełnoletnich.
 • Zawarcie umowy
 • 1. Umowa między Firmą a Klientem może zostać zawarta w formie pisemnej lub ustnej.
 • 2. Umowa jest ważna od dnia jej zawarcia do momentu wykonania usługi transportowej lub wygaśnięcia terminu jej ważności, o ile strony nie postanowią inaczej.

express-euro.eu Dowiedz się więcej na temat usług transportowych i spedycyjnych.

Wszystkie prawa zastrzeżone - express-euro.eu